استانداردهای ملی لوله و اتصالات پلی اتیلن آب و تحت فشار

 

 

استاندارد شماره 14427-1 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 1: كلیات

 

 

استاندارد شماره 14427-2 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 2: لوله ها

 

 

استاندارد شماره 14427-3 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 3: اتصالات

 

 

استاندارد شماره 14427-4 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 4: شیرآلات

 

 

استاندارد شماره 14427-5 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 5: كارایی سامانه

 

 

استاندارد شماره 14427-7 : پلاستیک ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و

 

زهكشی تحت فشار- پلی اتیلن(PE) – قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق

 

 

استانداردشماره 7175-1 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ

 

روش آزمون

 

 

استانداردشماره 7175-2 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار

 

دوده ـ روش آزمون

 

 

استانداردشماره 7175-3 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری

 

بازگشت حرارتی - روش آزمون

 

 

استاندارد شماره 7175-6 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی

 

پراکنش دوده ـ روش آزمون

 

 

استاندارد شماره 7175-8 : پلاستیک ها ـ لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر

 

رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

 

استاندارد شماره 14563 : پلاستیك ها - لوله ها و اتصالات پلاستیكی – ضرایب كاهش فشار در سامانه

 

های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از 20C̊

 

 

استاندارد شماره 12439 : لوله های تحت فشار پلی اتیلن( (PE اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال

 

مكانیكی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل) .

 

 

استاندارد شماره 12440 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) –

 

آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی .

 

 

استاندارد شماره 13502 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) –

 

آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

 

 

استانداردشماره 13316 : اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله های تحت فشار پلی اتیلن(PE) –

 

آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

 

 

استانداردشماره 14474 : پلاستیک ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مكانیكی برای

 

لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی.

 

 

استانداردشماره 13183 : لوله و اتصالات پلاستیكی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن

 

(PE) و اتصال دهنده جوش الكتریكی

 

 

 

 

بازدیدکنندگان

در حال حاضر 8 میهمان و بدون عضو در حال بازدید از سایت هستند

تاریخ و زمان

جمعه, ۰۳ دسامبر ۲۰۲۱
جمعه, ۱۲ آذر ۱۴۰۰
جمعه, ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۴۳

ارتباط با ما

E-mail: sales@ahpco.net

ahpiran@yahoo.com

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com