تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفیت صنایع

تجهیزات کنترل حین تولید خطوط اکستروژن مانند گراویمتری، دوزر بچی و آنلاین و ضخامت سنج آنلاین

ساخت تجهیزات تولید اتصالات الکتروفیوژن

با بیش از 20 سال تجربه در خدمت صنعتگران کشور عزیزمان هستیم